Ortoptika - hlavní strana

Scénografie

Za svoji dosavadní kariéru jsem realizoval více než dvacet samostatných scénografií. Také jsem spolupracoval s významnými světovými scénografy jako jejich asistent. Pracoval jsem a pracuji pro málá i velká divadla. Spolupracuji s komerčnímy i nekomerčnímy subjekty.

Dovolte mi několik slov o tomto oboru, které popisují moji práci při přípravě scénografie. Ze začátku je těžištěm mé práce spolupráce s režiséry, choreografy a producenty. Na základě jejich požadavků a rozpočtových limitů pak připravím originální scénický návrh. Návrh je později ověřen ve 3D vizualizacích včetně osvětlení nebo projekcí. Následně sestavím také rozpočet na výrobu a připravím výrobní dokumentaci. Jsem schopen zajistit také výrobu a montáž všech scénickéch prvků od rekvizit, přes malované prospekty nebo kašírované dekorace až po složité technické celky včetně divadelní technologie a osvětlení (ve spolupráci s osvědčenými dodavateli).

Součástí této mé práce je také autorský dozor při výrobě, realizaci a na zkouškách.

Samostatné scénografie

Asistentská spolupráce


webdesign, tvorba webových stránek | mapa webu | Powered by Nette Framework | © 2017 Karel Kut